En lille sluttet kreds af deltagere i alderen 12 år til 65 år. Meget hyggeligt.